Technologie

Rodzaje słupków telekomunikacyjnych

Słupki telekomunikacyjne to elementy sieci niezbędne dla jej prawidłowej realizacji. Służą rozdzieleniu oraz uporządkowaniu instalacji oraz zabezpieczeniu jej w odpowiedni sposób. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów słupków telekomunikacyjnych, jednak najczęściej stosuje się konstrukcje typowe.

Słupki dla instalacji światłowodowej

Obecnie pojęcie słupek telekomunikacyjny w zasadzie utożsamiane jest z zewnętrznym słupkiem światłowodowym, ponieważ instalacji światłowodowych układa się dziś najwięcej. Zewnętrzne słupki światłowodowe w Polsce oznaczane są uniwersalnym dla każdego producenta symbolem SZS. Kolejno, za symbolem literowym znajdują się oznaczenia cyfrowe, określające szerokość, wysokość i głębokość słupka podaną w centymetrach.

Słupek SZS – 43/185/20 będzie zatem słupkiem zewnętrznym światłowodowym o szerokości 43 cm, wysokości 185 cm i głębokości 20 cm. Niekiedy za symbolem słupka pojawiają się dodatkowe oznaczenia, np. 72J (oznaczająca maksymalnie 72 abonentów, których za pomocą słupka można podłączyć do sieci światłowodowej) i inne.

Gdzie stosuje się słupki światłowodowe

Słupki światłowodowe, podobnie jak inne słupki telekomunikacyjne służą do zabudowy zewnętrznej. Instaluje się je na zewnątrz budynków, najczęściej przy drodze czy w innym miejscu dogodnego rozdziału sieci.

Każdy słupek telekomunikacyjny wyposażony jest w część naziemną oraz podziemną, czyli tę służącą stabilizacji konstrukcji, odpowiedniemu wprowadzeniu kabli do wnętrza słupka i jego osadzeniu w gruncie.

Do najbardziej typowych należą właśnie słupki w kształcie sześcianu, z podstawą prostokątną, choć spotyka się także słupki z podstawą zbliżoną do koła oraz z kwadratową.

Podziemna część słupka telekomunikacyjnego

Część służąca do wkopania słupka w ziemię ma szerokość odpowiadającą naziemnej szerokości słupka, a także tę samą głębokość. Słupek telekomunikacyjny osadza się we wcześniej przygotowanym wykopie, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ma głębokość 60 cm.

Wszystkie elementy światłowodowe (kable, mikrorurki), wprowadza się w dolną część słupka, którą zwykle stanowi miejsce zapasu kabla światłowodowego.

Komora zapasu kabla w słupku światłowodowym

Większość ZSZ posiada komorę przeznaczoną na zapas kabla. Jest tak dlatego, że kabel światłowodowy jest bardzo delikatnym medium i nie można go dowolnie zginać. Promień gięcia odpowiadający w określony przez producenta, musi zostać zachowany. Dlatego zapas kabla (potrzebny dla ewentualnej późniejszej modernizacji instalacji) zajmuje zwykle dość dużo miejsca i posiada dedykowaną przestrzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *