Finanse i praca

Czym jest próg rentowności i jak go ocenić

Wyznaczenie progu rentowności firmy to jedno z kluczowych wyzwań, przed którym stają przedsiębiorcy. Sprawne posługiwanie się kalkulacją tego czynnika jest niezwykle istotne, ponieważ przekłada się na właściwe prowadzenia analiz oraz wdrażanie odpowiednich rozwiązań pozwalających na efektywne funkcjonowanie firmy. W efekcie prowadzi to do uzyskania wielu pozytywnych efektów prowadzonych działań, dlatego warto pamiętać o tym podstawowym narzędziu oceniania rentowności prowadzonego biznesu.

Próg rentowności – co to

Próg rentowności to punkt graniczny, w którym ma miejsce zrównanie przychodów z całkowitymi kosztami generowanymi przez prowadzenie działalności. W takiej sytuacji, badane przedsięwzięcie nie przynosi zysków, ani nie powoduje strat – wynik finansowy takiego przedsiębiorstwa wynosi zero. Próg rentowności jest podstawowym narzędziem, które jest przydatne podczas bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Dlaczego próg rentowności jest tak ważny

Próg rentowności to podstawowy parametr pozwalający na ocenę, czy prowadzony biznes jest opłacalny i będzie mógł przynosić realne zyski. i Rentowność produkcji ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową firmy. Dostarcza ono wielu niezbędnych informacji o kosztach produkcji oraz ułatwia kontrolowanie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Pomaga także ustalić strategię cenową produktu, która pozwoli w krótkim czasie osiągnąć określone przychody.

Próg rentowności – jak go ocenić

Ocena i analiza progu rentowności danego przedsiębiorstwa to dość skomplikowany proces, który wymaga szczegółowej analizy wydatków firmy z uwzględnieniem kosztów stałych i zmiennych oraz wykorzystania specjalistycznych wzorów i narzędzi pozwalających na rzeczywistą ocenę sytuacji. Konieczne jest także wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na uzyskiwanie lepszych wyników rentowności.

Z pomocą przychodzą profesjonalne firmy zajmujące się optymalizacją działań prowadzonych w przedsiębiorstwach, takie jak Entra Group. Zdecydowanie się na jej usługi pozwala na przeprowadzenie kompleksowego procesu oceny i zarządzania rentownością produkcji. Na oferowaną usługę w ujęciu Modelu by Entra składa się zapewnienie całkowitego zrozumienia pojęcia kosztów generowanych na wszystkich etapach produkcji, ciągły monitoring kosztów oraz zarządzanie efektywnością poprzez kontrolę kluczowych parametrów produkcji. W efekcie określana jest rentowność produkcji, która stwarza możliwości rozwoju w celu zwiększenia opłacalności oraz wypracowanie specjalistycznych struktur kontrolingu produkcji, który pozwoli na poprawę rentowności produkcji.

Optymalizowanie zarządzania rentownością produkcji – dlaczego warto

Przeprowadzenie procesu wyznaczenia progu rentowności oraz określenie rozwiązań pozwalających na efektywne zarządzanie rentownością pozwala na uzyskanie wielu pozytywnych efektów dla prowadzonego przedsiębiorstwa. Do podstawowych korzyści płynących z optymalizacji tego obszaru działań należą:
• większa rentowność produkcji
• większa rentowność działań całego przedsiębiorstwa
• możliwość kreowanie kierunków rozwoju i skutecznych działań naprawczych
• możliwość mierzenia efektów prowadzonych działań i wdrażania optymalnych rozwiązań
• określanie efektów planowanych zmian oraz kosztów nowego asortymentu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *