Finanse i praca

Kurs RODO Kraków

Od dnia 25 maja 2018 r. kiedy w życie weszły unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, słowo RODO wciąż budzi sporo emocji. Nowe regulacje nałożyły na firmy więcej obowiązków, a co za tym idzie, powstało wiele pytań w kwestii tego jak właściwie wdrażać RODO w firmie.

Spowodowało to sytuacje gdy coraz więcej firm szuka szkoleń RODO dla swoich pracowników. Zainteresowaniem cieszą się zarówno szkolenia podstawowe , jak i bardziej zaawansowane, kompleksowe kursy RODO . Rozporządzenie obejmuje wszystkie firmy działające w krajach unijnych i gromadzące oraz wykorzystujące dane o osobach fizycznych, co oznacza, że dotyczy zdecydowanej większości przedsiębiorców. Większość firm doskonale zdaje sobie sprawę, że dobrze przygotowany, przeszkolony i wdrożony w zasady RODO personel jest podstawą aby firma mogła właściwie funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej. Aby mieć pewność, że osoby pełniące kluczowe stanowiska związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmie (zwłaszcza Inspektor Ochrony Danych), zostały właściwie przeszkolone i posiadają kompletną niezbędną im wiedzę warto zdecydować się na ich udział w zaawansowanym kursie RODO.

Prawidłowo przeprowadzony kurs RODO dla IOD i osób , które mają samodzielnie wdrażać RODDO w firmie, składa się, oprócz części teoretycznej, z praktycznych warsztatów. Forma taka jest o wiele skuteczniejsza niż Kurs RODO przeprowadzony tylko w postaci wykładu. Praktyczne podejście do prowadzenia kursu RODO, oparte na przekazywaniu wiedzy teoretycznej popartej przykładami z życia, a także ćwiczenie na bieżąco tworzenia dokumentacji, analiz i matrycy ryzyk, zwiększa szansę na późniejsze właściwe stosowanie nowych przepisów w codziennej pracy przez uczestników kursu RODO.

Organizowany przez nas maksymalnie praktyczny, czterodniowy kurs RODO w Krakowie przygotowuje do pełnienia funkcji IOD, a także do samodzielnego wdrażania i stosowania unijnego rozporządzenia RODO. Stanowi też znakomite uzupełnienie kompetencji już powołanych IOD. Kurs RODO w Krakowie prowadzony jest w formie wykładowo – ćwiczeniowej, której zakładanym efektem jest nabycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności wykonywania czynności wdrażania i bieżącego stosowania RODO. Podczas dwóch z czterech dni kursu RODO w Krakowie pracujemy na komputerach oraz na autorskich wzorach dokumentacji, w szczególności: wzorze analizy ryzyka i matrycy ryzyk, wzorze DPIA, wzorze rejestru czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania.

Kurs RODO w Krakowie jest odpowiedni dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Kurs RODO w Krakowie jest również odpowiedni dla wszystkich osób, które poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania i stosowania RODO.

Z ofertą kompleksowych, 4 dniowych, kursów RODO w Krakowie można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-krakow/kurs-rodo-krakow/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *