Finanse i praca

ALTKOM AKADEMIA – NAJLEPSZE SZKOLENIA DLA IT I NIE TYLKO

Czym jest Altkom Akademia?

Altkom Akademia to jedna z pionierskich firm na polskim rynku informatycznym – jej działalność, początkowo jeszcze pod inną nazwą, rozpoczęła się jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W początkowym okresie firma zajmowała się przede wszystkim integracją systemów IT w przedsiębiorstwach, po kilku latach jednak rozszerzyła swoją ofertę o prowadzenie szkoleń dla informatyków oraz użytkowników biznesowych. To właśnie na tym polu Altkom Akademia osiągnęła tak wiele, stając się krajowym liderem sektora usług szkoleniowych IT, od końca lat dziewięćdziesiątych zajmującym pierwszą pozycję w prestiżowych branżowych raportach Computerworld Top 200 i Teleinfo 500. Na czym polega wyjątkowość oferty Altkom Akademii i co gwarantuje jej najwyższą jakość? Zapraszamy do lektury dalszej części tekstu.

Bogata oferta edukacyjna

Tworzone przez Altkom Akademię środowisko edukacyjne ma za zadanie kompleksowo odpowiadać na złożone potrzeby kompetencyjne współczesnych, funkcjonujących w skomplikowanej i zmiennej rzeczywistości, organizacji. Wyzwania stawiane przez dzisiejsze czasy wymagają opanowania szeregu zróżnicowanych umiejętności, zdobywania interdyscyplinarnej wiedzy oraz otwartości na ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji. Proponowana oferta obejmuje wszystkie kluczowe dla biznesu oraz instytucji publicznych obszary tematyczne – ze względu na korzenie i specjalizację firmy, kwestie związane z IT zajmują w ofercie szczególne miejsce, towarzyszą im jednak również zagadnienia z innych dziedzin, takich jak zarządzanie projektami, modelowanie procesów, prawo pracy, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zespołem produkcyjnym, problematyka finansowo-podatkowa czy kształtowanie postaw pracowniczych albo wystąpienia publiczne. Wszystkie tematy, technologie, metodyki i wątki, z których prowadzone są szkolenia, przynależą do któregoś z dziewięciu głównych obszarów niezbędnej w organizacjach wiedzy – obszary te to Przywództwo, Procesy, Projekty, Finanse, Ludzie, Informacje, Relacje z Klientami, Utrzymanie i Rozwój IT. Szkolenia dotyczą zarówno bardzo specjalistycznych aspektów danych narzędzi i dyscyplin, jak i spraw zupełnie elementarnych – dlatego też mogą z nich skorzystać zarówno doświadczeni fachowcy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, jak i dopiero początkujący nowicjusze. Dobór szkoleń może zostać przeprowadzony w ramach specjalnego, indywidualnego projektu rozwojowego, w którym przeprowadza się identyfikację potrzeb edukacyjnych organizacji, diagnozuje jej potencjał i proponuje konkretne ścieżki. Warto w tym miejscu wspomnieć o licznych autoryzacjach edukacyjnych, które posiada Altkom Akademia. Nawiązane w ciągu wielu lat obecności na rynku strategiczne partnerstwo z takimi wiodącymi światowymi markami IT, dostawcami technologii i właścicielami standardów jak Microsoft, IBM, SAP, VMware, VeriSM czy COBIT umożliwia Altkom Akademii prowadzenie oficjalnych szkoleń i egzaminów zapewniających profesjonalne i potwierdzające zawodowe kwalifikacje certyfikaty. O wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym prowadzonych zajęć świadczy system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 – niezależna jednostka certyfikacyjna sprawuje nadzór nad działalnością firmy i weryfikuje zgodność oferowanych szkoleń z obowiązującymi kryteriami.

Altkom Akademia dysponuje dziewięcioma ośrodkami szkoleniowymi – znajdują się one w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. Są one wyposażone w 1100 stanowisk komputerowych. Ponad 1000 oferowanych szkoleń prowadzi 300 wykwalifikowanych i znakomicie znających swoje dziedziny wiedzy trenerów. Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej najbardziej uznanej i wiodącej polskiej firmy szkoleniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *